Opfrisavond over het verkeer

WIJZER OP WEG! FRIS JE KENNIS VAN DE WEGCODE OP.  

Afbeeldingsresultaat voor verkeer

Deze activiteit omvat een grondige opfrissing van de kennis van de wegcode voor de deelnemers. Duur van deze activiteit is drie uur. Tijdens deze workshop stellen we ons de vraag aan welke voorwaarden een goede bestuurder moet voldoen. Een belangrijke voorwaarde om een goede, veilige bestuurder te zijn, is een voldoende accurate kennis van de wegcode. Deze workshop is erop gericht de kennis van de wegcode op te frissen. Ook worden de laatste wijzigingen in de wegcode overlopen. Er wordt een presentatie gegeven van ongeveer drie uur, waarin enkele filmpjes zijn opgenomen die besproken onderdelen behandelen.

 Nadien wordt tijd uitgetrokken om de deelnemers de kans te geven vragen te stellen aan de lesgever. Lesgevers zijn instructeurs die door departement mobiliteit erkend zijn als lesgever. Zij zijn allen ervaringsdeskundige in rijopleidingen en verkeersveiligheid.

KWB-Stal denkt dat heel veel mensen, zoniet wij allemaal een degelijke opfrissing van het verkeersreglement  nodig hebben.

Daarom iedereen welkom op donderdag 28 november 2019 om 19.30u in de parochiezaal van Stal.

Inkom gratis!

Infoavond rookmelders

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er ‘s nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in (huur)woningen.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplichtingen voor alle Vlaamse woningen.

Welke zijn de Vlaamse rookmeldersverplichtingen? Aan welke  criteria moeten rookmelders beantwoorden? Hoe een rookmelder installeren?…

Op al deze vragen krijgen we een antwoord op donderdag 24 oktober om 19.30u in de cafetaria van de Parochiezaal (Kerstmisstraat z/n, Stal-Koersel)

Iedereen welkom