Hobbytentoonstelling voor en door mannen

Geachte hobbyist:

Zondag 15 april 2018 organiseert KWB Stal haar hobbytentoonstelling. We zoeken nog steeds mensen, die eens naar buiten willen komen met hun hobby. Zodat ze anderen kunnen aansporen tot een zinvolle vrijetijdsbesteding.
        
De openingsuren voor de hobbytentoonstelling zijn zondag 15 april 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur. Het opbouwen van de stand kan zaterdag vanaf 19.00 uur. Er is geen extra nachtbewaking voorzien. Zondag kan dit vanaf 8.00 uur. Elektriciteit wordt voorzien voor iedere standhouder. Verlichting brengt U als standhouder zelf mee. Verwarming is niet nodig, daar er in een parochiezaal wordt geëxposeerd. We hebben liefst dat er zo weinig mogelijk verkocht wordt. Zij die toch iets te koop aanbieden, doen dit in eigen verantwoordelijkheid. Iedere standhouder is ook verantwoordelijk voor zijn eigen stand. Iedere standhouder krijgt een tafel met eventueel een verlengstuk. Rechtstaande wanden zijn er voor hen die er vragen. Vanaf zondag 18.00 uur ruimt iedere standhouder zijn eigen stand op. Al het afval van zijn stand wordt zelf meegenomen.

Mochten er nog vragen of suggestie zijn kan u steeds terecht bij een van de verantwoordelijke voor de tentoonstelling.

KWB Stal dankt U nu reeds  om uw deelname.

Het bestuur van KWB Stal.

 

Verantwoordelijke tijdens de tentoonstelling is:

Thonissen Jos